مخالفان سوری از پیشروی در شرق حلب خبر می‌دهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان سوری از پیشروی در شرق حلب خبر می‌دهند

مخالفان دولت بشار اسد، رییس جمهوری سوریه می گویند توانسته اند در غرب شهر حلب که در اختیار نیروهای دولتی است پیشروی هایی داشته باشند. هواپیماهای دولت سوریه دیروز و دیشب مواضع مخالفان را بارها بمباران کردند. عملیات مخالفان برای شکستن محاصره در شرق حلب سه روز پیش شروع شده است.

کسری ناجی گزارش می دهد.