Raze Danesh
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: خطر گاز اچ اف سی که جهان برای حذف آن می کوشد چیست

در برنامه این هفته راز دانش که سینا علی نژاد تهیه کرده یک شیمی دان درباره ماهیت گازهای اچ اف اسی که جهان در تلاش است آنها را از رده خارج کند و خطرات آنها توضیح داده می شود.

خبر دیگر به تلاش دانشمندان برای تهیه اطلس سلول های بدن اختصاص دارد.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحۀ رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوندکلاود بشنوید.