سردبیر روزنامه جمهوریت بازداشت شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع مخالفان دولت ترکیه مقابل دفتر روزنامه جمهوریت در پی بازداشت سردبیر روزنامه

در ترکیه، پلیس «مراد سابونجو»، سردبیر روزنامه جمهوریت را دستگیر کرده است. پنج ماه پیش هم، دادگاهی در ترکیه سردبیر پیشین این روزنامه و یک روزنامه‌نگار دیگر را به اتهام «نشر اطلاعات دولتی»، به زندان محکوم کرده بود. خشایار جنیدی از تازه ترین تحولات ترکیه گزارش می دهد.