هشتاد سالگی تلویزیون بی بی سی و حضور پررنگ زنان در آن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشتاد سالگی تلویزیون بی بی سی و حضور پررنگ زنان در آن

هشتاد سال پیش، اولین برنامه های تلویزیونی از الکساندارا پلس در شمال لندن پخش شد. در آن زمان مردان جوری رفتار می کردند که انگار دنیا فقط متعلق به آنهاست، اما زنان هم بخش مهم و حیاتی این برنامه ها بودند، چه در جلوی دوربین و چه پشت صحنه. جین هیل به سراغ بعضی از زنانی رفته که در سال های اولیه کار تلویزیون در آن دخیل بودند. گزارش او را ببینید