وضعیت ساکنان موصل در پیشروی نیروهای عراقی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت ساکنان موصل در پیشروی نیروهای عراقی

با وارد شدن نیروهای ویژه عراق به موصل و بالا گرفتن جنگ در داخل شهر، سازمان های بین المللی نگران یک میلیون نفر ساکنان موصلند. از دو هفته پیش، حدود بیست هزارنفر شهر را ترک کرده اند اما صدها هزار نفر هنوز در شهرند. در همین حال نیروهای عراقی،پیشروی بیشتر را در شهر متوقف کرده اند و مشغول پاکسازی محله ها هستند که دیروز به کنترل درآوردند . کسری ناجی از تازه ترین تحولات گزارش می دهد.