فولکس واگن اتهام همکاری در شکنجه کارگران برزیلی را بررسی می‌کند

حق نشر عکس Getty

شرکت فولکس واگن کارشناسی را مامور کرده که اتهام همکاری این شرکت در بازداشت و شکنجه کارکنان را در دوران حکومت نظامیان در برزیل بررسی کند.

پروفسور کریستوفر کوپر، مورخ در دانشگاه بیله‌فلد آلمان، ادعاهای همکاری فولکس واگن با نظامیان برزیلی از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵را بررسی خواهد کرد.

چند نفر از کارکنان سابق فولکس واگن در برزیل، سال گذشته علیه این شرکت اقامه دعوا کردند. برخی از آنان می‌گویند که در کارخانه فولکس واگن در برزیل بازداشت و شکنجه شده‌اند.

در بیش از دو دهه حکومت نظامیان بر برزیل هزاران نفر دستگیر و شکنجه و صدها نفر نیز کشته شدند. در سال‌های اخیر کمیته حقیقت‌یابی در برزیل به جنایت‌های این دوران رسیدگی کرده است.

در یکی از گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب برزیل به مورد لوسیو بلنتانی، کارگر سابق فولکس واگن اشاره شده است.

او گفته است: "سر کار بودم که دو نفر با مسلسل سراغم آمدند. دستانم را پشتم گذاشتند و بلافاصله دستبند زدند. به محض اینکه وارد مرکز حراست فولکس واگن شدیم شکنجه آغاز شد و مرا با مشت و لگد و سیلی می‌زدند."

وکیل قربانیان می‌گوید در سال‌های حکومت نظامیان ١٢ نفر از کارگران و کارکنان فولکس واگن در کارخانه این شرکت در نزدیکی سائوپائولو شکنجه شده‌اند.

فولکس واگن پیش از این متهم شده که در دوران جنگ جهانی دوم و حکومت نازی‌ها در آلمان، از اسرایی که به بردگی و کار اجباری گرفته شده بودند استفاده می‌کرده است. فولکس با استفاده از ۱۵ هزار اسیر اردوگاه‌ها برای ارتش نازی‌ها خودرو می‌ساخت.

در سال ١٩٩٨ شماری از بازماندگان از فولکس واگن شکایت کردند و غرامت گرفتند.

موضوعات مرتبط