دادگاه عالی: دولت بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا از مجلس اجازه بگیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دادگاه عالی: دولت بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا از مجلس اجازه بگیرد

تلاش دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با مانعی جدی مواجه شد. دادگاه عالی حکم داده که دولت حق ندارد بدون رأی مجلس، فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. دولت گفته تقاضای تجدید نظر می کند. نخست وزیر بریتانیا پیش‌تر گفته بود می‌خواهد بدون رجوع به پارلمان، تا آخر ماه مارس،-یعنی کمتر از پنج ماه دیگر،- با اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون، فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. چهار ماه پیش، ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی، به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند.

بهرنگ تاج‌دین از مقابل دادگاه عالی در مرکز لندن گزارش می‌دهد.