نقشه ها تا کجا به کمک شما می‌آیند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقشه ها تا کجا به کمک شما می‌آیند؟

برای خیلی از ما، هنوز نقشه ها، بهترین راه برای پیدا کردن موقعیت فعلی، و رسیدن به مکانی دیگر هستند. برای بعضی دیگر اما، نقشه ها کاغذی از مد افتاده اند و سیستم های موقعیت یاب و گوشی های هوشمند، جای آنها را گرفته اند. اما آیا نقشه ها می توانند در مورد جامعه، سیاست یا حتی ادبیات هم، اطلاعات بدهند؟ کتابخانه ملی بریتانیا این موضوع را بررسی کرده.

گراهام سچل گزارش می دهد.