پرده برداری از مجسمه ولادیمیر کبیر در مسکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رونمایی از مجسمه ولادیمیر کبیر در مسکو

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مجسمه ولادیمیر کبیر در مسکو رونمایی کرد، پادشاهی که حدود هزار سال پیش پایه گذار کشوری شد که حالا به روسیه و اوکراین تقسیم شده. مقصود از بنای این مجسمه، تأکید بر ریشه های تاریخی روسیه و تقویت ملی گرایی روسی است. اما چنانکه در گزارش سارا رینزفورد می بینیم، حرکتی جنجالی بوده.