ایرانی‌های سه ایالت نوادا، ویرجینیا و نیوهمپشایر به چه کسی رای می‌دهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایرانی‌های سه ایالت نوادا، ویرجینیا و نیوهمپشایر به چه کسی رای می‌دهند

۳ روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و براساس آمار های بیش از ۳۰ میلیون نفر تا به امروز در رای گیری زود رس رای داده اند. صدهها هزار ایرانی-آمریکایی هم در این انتخابات واجد شرایط هستند. عده آنها از ایالتهای مختلف ویدیو هایی در مورد اینکه به چه کسی رای می دهند برای ما فرستاده اند. این بار از ایالتهای نوادا ویرجینیا و نیوهمشایر.