پیشنهاد آلمان برای رسیدگی به پرونده پناهجویان در کشور ثالث

حق نشر عکس AFP

وزارت کشور آلمان می‌گوید که این کشور قصد دارد با بازگرداندن پناهجویان به کشورهای آفریقایی، جلوی ورود آنها به سواحل اروپایی دریای مدیترانه را بگیرد.

این پیشنهاد مهاجرانی را شامل می‌شود که قصد دارند از طریق آبهای مدیترانه خود را به کشورهای اروپایی برسانند.

در گزارشی که روزنامه آلمانی "ولت ام سونتاگ" چاپ کرده، از سخنگوی وزارت کشور آلمان نقل شده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مانند استرالیا به پرونده مهاجرتی این متقاضیان در اردوگاههای پناهجویان در "کشور ثالث" رسیدگی کنند.

این پیشنهاد چرخشی اساسی در سیاستهای مهاجرتی آلمان است که تاکنون در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی "سخاوتمندانه" رفتار کرده است.

یکی از سخنگوهای وزارت کشور آلمان که نامش ذکر نشده به روزنامه ولت ام سونتاگ گفته است: "از بین بردن چشم‌انداز رسیدن به سواحل اروپایی دریای مدیترانه در قدم اول مهاجران را از پاگذاشتن به این سفر خطرناک و پرهزینه منصرف می‌کند. هدف باید این باشد که مبنای فعالیت قاچاقچیان انسان از بین برود و مهاجران از این سفر که جانشان را تهدید می‌کند، نجات داده شوند."

وزارت کشور آلمان پیشنهاد کرده است که تقاضای پناهندگی کسانی که قصد دارند خود را به اروپا برسانند در مصر، تونس یا کشورهای شمالی آفریقا ارائه شود و فقط در صورت موفقیت درخواست آنها به کشورهای اروپایی انتقال داده شوند.

به گفته پلیس ساحلی ایتالیا، دیروز بیش از ۲۲۰۰ مهاجر غیرقانونی در آبهای مدیترانه نجات یافتند.

این در حالی است که پلیس همزمان اجساد ده نفر از کسانی را پیدا کرده است که قصد رسیدن به سواحل ایتالیا را داشتند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که در سال رو به اتمام میلادی حدود ۱۶۰ هزار نفر از طریق دریا خود را به ایتالیا رسانده‌اند.

بر اساس این گزارش، همزمان حدود ۴۲۰۰ نفر که قصد داشتند خود را به ایتالیا برسانند در آبهای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.