متخصصی که برای باردار کردن بیمارانش از اسپرم خودش استفاده می کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

متخصصی که برای باردار کردن بیمارانش از اسپرم خودش استفاده می کرد

در کانادا یک متخصص درمان ناباروری متهم شده که از اسپرم خودش برای باردار کردن بیمارانش استفاده می کرده. یک زوج اهل اتاوا از دکتر برنارد نرمن باروین شکایت کرده اند. آنها ادعا کرده اند که دکتر باروین پدر بیولوژیکی دختر ۲۶ ساله شان است. این ادعا هنوز در دادگاه اثبات نشده اما دکتر باروین می گوید در هفته های آینده پاسخی در مورد این اتهام منتشر می کند.

کاتریونا رنتون گزارش می دهد.