اعتراف مردی در آمریکا به قتل هفت نفر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراف مردی در آمریکا به قتل هفت نفر

در آمریکا پلیس در کارولینای جنوبی می گوید که مردی به قتل هفت نفر اعتراف کرده. پلیس پیش از آن زنی را که در آپارتمان او زنجیر شده بود، آزاد کرد. تاد کل هپ اعتراف کرده که در سال ۲۰۰۳ در یک مغازه موتورسیکلت فروشی با شلیک گلوله چهار نفر را کشته. او همچنین محل دفن دو قربانی دیگر را به پلیس نشان داده.

تام دانکین گزارش می دهد.