اتفاق امنیتی مانع کارزار انتخاباتی ترامپ نشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتفاق امنیتی مانع کارزار انتخاباتی ترامپ نشد

دو روز تا پایان رقابت های انتخاباتی آمریکا باقیست و فضای تبلیغاتی به اوج خود رسیده. دیشب در اتفاقی امنیتی، محافظان، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه را در حالی که سخنرانی می کرد، از روی سن خارج کردند. به رغم این حادثه، آقای ترامپ تاکید کرده که در ساعات پایانی کارزارهای انتخاباتی به تبلیغات و فعالیتهای خود ادامه می‌دهد.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.