پیشروی نیروهای عراقی به سمت جنوب عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشروی نیروهای عراقی به سمت جنوب عراق

در عراق، در انفجارهای انتحاری در تکریت و سامرا دست کم ۲۱ نفر کشته شده اند. مقامات ایرانی از کشته شدن دست کم هفت ایرانی و زخمی شدن حدود ۶۰ نفر گزارش داده اند. داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. همزمان، در موصل، پیشروی ارتش عراق برای پس گرفتن کامل شهر ادامه دارد. با تصرف حمام علیل تقریبا تمام شهرهای اطراف موصل از دست داعش خارج شده.

نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.