پیچیدگی‌های انتخابات آمریکا به زبان ساده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیچیدگی‌های انتخابات آمریکا به زبان ساده

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و نحوه محاسبه آرای نامزدها پیچیدگی‌هایی دارد که در این انیمیشن توضیح داده می‌شود.