اف بی آی می‌گوید مورد مجرمانه‌ای در پرونده ایمیل‌ها نبود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اف بی آی می‌گوید مورد مجرمانه‌ای در پرونده ایمیل‌ها نبود

رئیس اف بی آی اعلام کرد درایمیل‌های جدیدی که در کامپیوتر همسر سابق دستیار خانم کلینتون پیدا شده، نشانی از انجام اقدام مجرمانه توسط خانم کلینتون دیده نشده. خبری خوب برای کارزار انتخاباتی نامزد حزب دمکرات که البته کمی دیرتر از آنچه که انتظارش را داشتند منتشر شد. سام فرزانه از آخرین تحولات دو کارزار انتخاباتی گزارش می‌دهد.