اهمیت رای زنان در انتخابات آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهمیت رای زنان در انتخابات آمریکا

آیا برنده شدن احتمالی هیلاری کلینتون می‌تواند به منزله یک پیروزی برای جنبش زنان باشد؟ آیا واقعا جنسیت رئیس جمهور آینده آمریکا تعیین‌کننده است؟ زنان آمریکا چگونه نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. مهرنوش پورضیایی خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.