پیشمرگه های کرد وارد شهر بعشیقه در نزدیک موصل شدند، حملات انتحاری داعش ادامه دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشمرگه های کرد وارد شهر بعشیقه در نزدیک موصل شدند، حملات انتحاری داعش ادامه دارد

نبرد موصل ادامه یافته ونیروهای کرد، در بعشیقه، نبرد با داعش به خیابانهای شهر کشیده. کردها با حمایت توپخانه به شهر رسیدند و در شهر با حملات انتحاری اعضای داعش روبرو شده اند. نبرد در سایر محورهای اطراف موصل هم ادامه یافته.