آخرین تلاش های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات آمریکا؛ پایان کارزار نفسگیر

از ساعتی پیش رای گیری سراسری در آمریکا شروع شده است. با توجه به اختلاف ساعت، حوزه های رای گیری در بعضی ایالتها تا صبح فردا به وقت تهران باز می مانند ولی انتظار می رود نتایج در ایالتهای سرنوشت ساز در ۱۲ ساعت آینده مشخض شود. دو نامزد اصلی هم تا پاسی از شب مشغول تبلیغات و تشویق کردن حامیانشان به مشارکت گسترده در رای گیری امروز بودند. این در حالیست که بیش از ۴۶ میلیون نفر پیش از موعد رأی داده اند.بهمن کلباسی از یکی از بزرگترین تجمع های انتخاباتی شب آخر و پایان این کارزار نفسگیر گزارش می دهد.