روز انتخاب میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز انتخاب میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ

امروز رای دهندگان آمریکایی فردی را به ریاست جمهوری انتخاب می کنند که رهبری بزرگترین اقتصاد دنیا و قدرت اول نظامی جهان را در دست می گیرد. آیا چهل و پنجمین رییس جمهوری آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن خواهد بود، یا میلیاردری که منتقد سرسخت نظام سیاسی فعلی است؟ یک زن و یک مرد دیگر هم در رقابتها هستند، جیل ستین از حزب سبز و گری جانسون از حزب لیبرترین ولی آنها چندان شانسی برای برنده شدن ندارند. گزارشی از هادی نیلی درباره رای گیری تا این لحظه ببینید.