نگاهی به زندگینامه دونالد ترامپ، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگینامه دونالد ترامپ، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

دونالد ترامپ تاجری است که از ارث پدرش بهره برد و در ساختمان سازی و املاک ثروت زیادی به هم زد. سام فرزانه به زندگی رییس جمهوری منتخب آمریکا نگاه کرده است.