نگاهی به زندگینامه دونالد ترامپ، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگینامه دونالد ترامپ، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

  • 9 نوامبر 2016 - 19 آبان 1395

دونالد ترامپ تاجری است که از ارث پدرش بهره برد و در ساختمان سازی و املاک ثروت زیادی به هم زد. سام فرزانه به زندگی رییس جمهوری منتخب آمریکا نگاه کرده است.