ترامپ، مسلمانان و خاورمیانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ، مسلمانان و خاورمیانه

پیروزی دونالد ترامپ بسیاری را شوکه کرد. مردم خاورمیانه هم مستثنی نبودند. سخنان دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ درباره منع ورود مسلمانان به آمریکا خیلی ها را نگران کرده. همینطور وعده او برای نابود کردن داعش که چگونه انجام خواهد شد.

ژیار گل کزارش می دهد.

موضوعات مرتبط