جهان خود را برای روی کارآمدن دونالد ترامپ آماده می کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جهان خود را برای روی کارآمدن دونالد ترامپ آماده می کند

در چند شهر آمریکا، تظاهرات علیه انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری پنجشنبه شب هم ادامه داشت. رییس جمهوری منتخب در اولین واکنش به این اعتراض ها، آنها را ناعادلانه خواند و رسانه ها را متهم کرد که آتش بیار معرکه هستند. اما او و مشاوارنش سخت مشغول انتخاب کابینه و تیم او برای ۷۰ روز دیگر هستند، وقتی آقای ترامپ رسما قدرت را در دست می گیرد. برطبق سنت، او و همسرش دیروز جداگانه مهمان باراک اوباما و میشل در کاخ سفید بودند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.