وضعیت بغرنج مردم حلب؛ مردم غذا ندارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت بغرنج مردم حلب؛ مردم غذا ندارند

ارتش روسیه می گوید شواهدی دارد که نشان می دهد مخالفان حکومت که شرق حلب را در دست دارند از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده اند. در گذشته، کشورهای غربی حکومت بشار اسد را به استفاده از چنین سلاحهایی متهم کرده اند. وضعیت در شرق حلب بغرنج شده چون سازمان ملل میگوید ذخیره مواد غذایی برای کمک به مردم تمام شده و وضعیت برای انتقال غذا مناسب نیست.

ژیار گل گزارش می دهد.