مشاور ترامپ: او خواهان بازبینی در توافق هسته ای با ایران خواهد شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشاور ترامپ: او خواهان بازبینی در توافق هسته ای با ایران خواهد شد

یکی از مشاوران دونالد ترامپ می گوید او توافق برجام را پاره نمی کند بلکه خواستار انجام تغیییراتی در آن می شود. رییس جمهوری منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتی، توافق هسته ای با ایران را یکی از بدترین توافقنامه ها خوانده بود.

مجید خیام دار گزارش می دهد.