بازدید از تونل مخفی نیروهای مقاومت بریتانیایی در جنگ جهانی دوم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازدید از تونل مخفی نیروهای مقاومت بریتانیایی در جنگ جهانی دوم

رابرت هال، خبرنگار بی بی سی اخیرا از تونلها و محفظه های بازدید کرده که احتمالا برای استفاده ارتش مقاومت بریتانیا ساخته شده اند. نیروهای ذخیره در جنگ جهانی دوم که در صورت اشغال این کشور توسط آلمانها بتوانند مقابل آنها مقاومت کنند.