مواضع ترامپ: دیروز، امروز و فردا؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مواضع ترامپ: دیروز، امروز و فردا؟

در مرز مکزیک دیوار می کشم، توافق هسته ای با ایران را جمع می کنم، برنامه درمانی اوباما را قبول ندارم، هیلاری را زندانی می کنم... آشناست نه؟ اینها بخشی از مهمترین شعارهای رییس جمهوری منتخب آمریکاست. حرفهایی که حالا، بعد از اطمینان از ورود به کاخ سفید، یک به یک، نرمتر شده اند. با این حال دیشب سومین شبی شد که معترضان درآمریکا به خیابان آمدند، نه برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات، بلکه برای اعتراض به سیاستهای دونالد ترامپ. اما آیا دونالد ترامپِ نامزد ریاست جمهوری، همان ترامپی است که رییس جمهوری منتخب شده. این کوتاه آمدن ها، می تواند خیال منتقدانش را راحت کند، چقدر طرفدارانش را دلزده می کند؟ مجید خیامدار مروری کرده بر بعضی از شعارهای او.