توافق آمریکا و استرالیا برای اسکان پناهجویان در پاپوآ گینه نو و جزیره نائور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق آمریکا و استرالیا برای اسکان پناهجویان در پاپوآ گینه نو و جزیره نائور

آمریکا و استرالیا برای اسکان مجدد پناهجویان ساکن اردوگاه های پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو به توافق رسیده اند. اما مشخص نیست آمریکا، چه تعداد از این پناهجویان را خواهد پذیرفت. حدود ۱۲۰۰ پناهجو که با قایق، خود را به سواحل استرالیا رسانده بودند، در این اردوگاه ها نگهداری می شوند.

ژیار گل گزارش می دهد.