جهانی که داعش تغییر داد؛ حملات اسلامگرایان تندرو، قدرت گرفتن سیاستمداران افراطی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جهانی که داعش تغییر داد؛ حملات اسلامگرایان تندرو، قدرت گرفتن سیاستمداران افراطی

یک سال پس از حملات هماهنگ گروه داعش در پاریس، که به کشته شدن ۱۳۰ نفر در این شهر منجر شد، جهان شباهت کمی به پیش از این حمله دارد. بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داده و دونالد ترامپ در امریکا به پیروزی رسیده، هر دو دلگرمی برای مارین لوپن، رهبرجبهه ملی فرانسه که به پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری پنج ماه دیگر می اندیشد. اما چقدر ترس از تکرار حملات تروریستی و نگرانی از هجوم مهاجران، شانس او را بیشتر کرده؟ آیا اینها آینده سیاسی فرانسه را به سمت راست افراطی می چرخاند؟ چقدر فرانسه امروز، فرانسه امن تری است و چقدر حملات پارسال، در تحولات سیاسی گسترده یک سال گذشته جهان موثر بوده.

آیدین صالحی گزارش می دهد.