بازگشت به قره قوش؛ مسیحیانی که داعش آواره شان کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت به قره قوش؛ مسیحیانی که داعش آواره شان کرد

یکی از مناطق شمال عراق که از داعش پس گرفته شده شهر مسیحی نشین قره قوش یا حَمدانیه در نزدیکی موصل است. این شهر بیش از دو سال در اشغال داعش بود. حالا بعضی از ساکنانش که فرار کرده بودند، برگشته اند؛ اما شهرشان دیگر مثل قبل نیست.

مجید خیام دار گزارش می دهد.