گفت‌و‌گو با پاتریک کلاسون، در باره شانس گزینه های احتمالی وزارت امور خارجه آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌و‌گو با پاتریک کلاسون، در باره شانس گزینه های احتمالی وزارت امور خارجه آمریکا

فرناز قاضی‌زاده از پاتریک کلاسون، پژوهشگر ارشد در موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک که چند کتاب و مقاله درباره ایران نوشته، پرسید از گزینه های احتمالی وزارت امور خارجه آمریکا کدامیک بیشتر شانس دارند؟