تاکید کشورها بر تعهدات زیست محیطی خود در اجلاس مراکش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاکید کشورها بر تعهدات زیست محیطی خود در اجلاس مراکش

جان کری وزیر خارجه امریکا امروز به مراکش رفت که به جهانیان اطمینان دهد دولت آینده دونالد ترامپ نمی تواند حرکت جهان بسوی اقتصاد بدون کربن را متوقف کند ولی آهسته تر چرا. با وجود آنکه آقای ترامپ گفته است تعهدات دولت قبلی را زیر پا خواهد گذاشت ولی آنگونه که سیاوش اردلان از مراکش گزارش میدهد سایر کشورها ناامید نشده اند. این گزارش را ببینید.