هدف رهبران عرب از نامه علیه ایران به سازمان ملل چه بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هدف رهبران عرب از نامه علیه ایران به سازمان ملل چه بود؟

با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گمانه زنیها درباره اینکه او چه رابطه ای با ایران و همچنین رقبای منطقه ای ایران خواهد داشت، شدت گرفته. در این میان یازده دولت عربی نامه ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشته و در آن، دولت ایران را متهم کرده اند که حامی اصلی تروریسم در خاورمیانه است

مهرداد فرهمند خبرنگار ما در قاهره پای صحبت کارشناسانی نشسته است که می گویند خطاب این نامه در واقع به دونالد ترامپ است نه سازمان ملل.