از سرگیری فعالیت پایگاه زلزله شناسی در تاجیکستان پس از 25 سال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از سرگیری فعالیت پایگاه زلزله شناسی در تاجیکستان پس از ۲۵ سال

تاجیکستان از مناطق زلزله‌خیز قاره آسیا محسوب می‌شود و به همین دلیل فعال شدن یک پایگاه زلزله ‌شناسی بعد از ۲۵ سال تعطیلی رویداد مهمی است. پایگاه سیم گنج به تازه ترین تجهیزات مجهز شده و به شبکه جهانی لرزه‌ نگاری پیوسته.

سهراب ضیا گزارش می دهد.