کوربین ترامپ را به 'ضدیت تقلبی با طبقه حاکم' متهم کرد

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را به "ضدیت تقلبی با نخبگان حاکم" متهم کرد. او اتهام مشابهی را نیز به نایجل فاراژ، رهبر موقت حزب استقلال بریتانیا و متحد نزدیک آقای ترامپ نیز نسبت داد.

آقای کوربین گفت تظاهر امثال دونالد ترامپ به ضدیت با سیستم و نخبگان حاکم "به نوعی مضحکه می‌ماند، اما در واقع مطلقا خنده‌دار نیست."

رهبر چپگرای حزب کارگر گفت سیاستمداران می‌توانند مثل دست راستی‌ها ترس‌ها و نگرانی‌های مردم را در خدمت اهداف خود به بازی بگیرند و به جدایی‌ها در جامعه دامن بزنند، و یا آنکه می‌توانند راه دشوارتری را برای احیای امید انتخاب کنند.

نایجل فاراژ، یکی از دست راستی‌ترین سیاستمداران مطرح بریتانیا، انتقادهای آقای کوربین را با عنوان "حرف‌های یک رادیکال ایزلینگتون نشین [اشاره به یکی از محلات خوب لندن] طبقه متوسطی" رد کرد.

آقای کوربین امروز گفت که "مردم از رای دادن به نمایندگان وضع موجود خسته‌اند، چون با وضع موجود اوضاعشان خراب است"، اما "ضدیت تقلبی مردان ثروتمند سفیدپوستی مثل نایجل فاراژ و دونالد ترامپ با نخبگان حاکم" هم مضحک است.

حق نشر عکس PA
Image caption دونالد ترامپ و نایجل فاراژ

او با تاکید بر اینکه توسل به هر حرف ممکن برای جذب آرا عواقبی دارد، به حملات نژادپرستانه اخیر علیه مسلمانان و رنگین پوستان در آمریکا اشاره کرد و افزود: "شاهد پدیده‌ای مشابه آنچه پس از رای خروج در بریتانیا رخ داد در آمریکا هستیم: افزایش غیرقابل قبول جرایم از روی نفرت و تعصب".

یان اسمیت، خبرنگار سیاسی بی‌بی‌سی می‌گوید جرمی کوربین پیامی روشن دارد: "به جای ضدیت تقلبی دونالد ترامپ و نایجل فاراژ با سیستم، دنبال ضدیت واقعی جرمی کوربین با سیستم بروید."