شادی روس‌ها؛ آیفون طلاکاری با طرح ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شادی روس‌ها؛ آیفون طلاکاری با طرح ترامپ

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خیلی را در روسیه خوشحال و امیدوار کرده. تلویزیون دولتی روسیه از انتخاب او استقبال کرده و در مسکو، آیفون های آب‌طلاکاری شده با طرح ترامپ میفروشند، چنانکه در گزارش استیو روزنبرگ می بینیم.