تعمیر کاخ باکینگهام در لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعمیر کاخ باکینگهام در لندن

کاخ باکینگهام، محل کار و زندگی ملکه بریتانیا در لندن، مرمت می شود. کار نوسازی این ساختمان ۱۰ سال طول می کشد و ۴۵۰ میلیون دلار هزینه دارد. این بودجه باید به تصویب پارلمان برسد.

نیکلاس ویچل گزارش می دهد.