داستان یکی از قربانیان دنیای آنلاین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان یکی از قربانیان دنیای آنلاین

یک پروژه تحقیقاتی بی بی سی نشان داده که

هزاران دختر و زن جوان در جوامع سنتی، همه روزه در دنیای آنلاین تهدید می شوند و قربانی باج گیری های سازمان دهی شده یا انتقام گیری های شخصی می شوند. بی بی سی فارسی این هفته در مجموعه ی شرم به داستان هایی درباره برداشت‌های سنتی از حرمت و شرم و ترس از انزوا در جامعه می پردازد.