دختران و زنان جوانانی که در جوامع سنتی تهدید می شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران و زنان جوانانی که در جوامع سنتی تهدید می شوند

یک پروژه تحقیقاتی بی بی سی نشان داده که هزاران دختر و زن جوان در جوامع سنتی، همه روزه در دنیای آنلاین تهدید می شوند و قربانی باج گیری های سازمان دهی شده یا انتقام گیری های شخصی می شوند. بی بی سی فارسی این هفته در مجموعه ی شرم به داستان هایی درباره برداشت‌های سنتی از حرمت و شرم و ترس از انزوا در جامعه می پردازد.