گزارش خبرنگار بی بی سی عربی از شهر زادگاهش، موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی بی سی عربی از شهر زادگاهش، موصل

در حالیکه پیشروی ارتش عراق به سمت موصل، همچنان ادامه دارد، ساکنان پیشین این شهر، با نگرانی ِتمام، این نبرد را دنبال می کنند. بشیر زیدی، خبرنگار بی بی سی عربی هم، یکی از آنهاست: او در موصل به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده. در گزارشی که می بینید، او از تغییر و تحولات، در زادگاهش می گوید.