فیس بوک برای جلوگیری از پخش اخبار جعلی اقدام خواهد کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیس بوک به جنگ اخبار دروغین می‌رود

شرکت فیس‌بوک اعلام کرده که سیاست‌های تازه‌ای برای جلوگیری از گسترش و دست به دست شدن خبرهای غیرواقعی در پیش می‌گیرد. این شبکه اجتماعی -که دو میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد،- یک هفته بود که تأثیر احتمالی نشر اخبار دروغ در فیس‌بوک بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را انکار می‌کرد. ولی مدیرعامل این سایت در یادداشتی در صفحه شخصی‌اش گفته این شرکت قصد دارد با روش‌هایی نظیر همکاری با نهادهای راستی‌آزمایی اخبار/ برای جلوگیری از نشر اطلاعات غلط، همکاری کند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.