عقب نشینی دولت ترکیه از عفو مشروط متجاوزان به افراد زیر سن قانونی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عقب نشینی دولت ترکیه از عفو مشروط متجاوزان به افراد زیر سن قانونی

دولت ترکیه لایحه عفو مشروط مردانی را که به دختران زیر سن قانونی، تعرض جنسی کنند، پس گرفت. بر اساس این لایحه بحث برانگیز، اگر فرد متعرض، با قربانی ازدواج کند، محکومیتش لغو می شود. این لایحه، با اعتراض وسیع فعالان حقوق بشری، جامعه بین المللی و سیاستمداران احزاب گوناگون ترکیه روبرو شد. منتقدان می گفتند این لایحه، تجاوز جنسی را قانونی می‌کرد. رعنا رحیم پور گزارش می دهد.