تجربه‌هایی از شرم و اخاذی در فضای آنلاین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه‌هایی از شرم و اخاذی در فضای آنلاین

تعدادی از مخاطبین بی‌بی‌سی فارسی از افغانستان و ایران تجربه‌های خودشان از اخاذی در فضای آنلاین را برای ما فرستادند. بعضی از این تجربه‌ها به صورت متن برای ما ارسال شده که ما آنها را در این ویدیو بازسازی کرده‌ایم.