دیدار ترامپ با خبرنگاران نیویورک تایمز و محکومیت نژادپرستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار ترامپ با خبرنگاران نیویورک تایمز و محکومیت نژادپرستان

ترامپ دیروز با روزنامه نگاران نیویورک تایمز دیدار کرد و گروه های نژاد پرستی را که از او حمایت می کنند، محکوم کرد. او همچنین گفت به وعده انتخاباتیش برای به زندان انداختن هیلاری کلینتون عمل نخواهد کرد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.