زندگی در موصل زیر سایه جنگ چگونه می‌گذرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی در موصل زیر سایه جنگ چگونه می‌گذرد؟

بمبگذاری های انتحاری، شلیک تک تیراندازها و جستجوی خانه به خانه؛ این داستان زندگی روزانه مردمی است که در موصل گرفتار شده اند. نیروهای عراقی سعی می کنند داعش را عقب برانند ولی آنها جنگ ترسناکی را راه انداخته اند. کوآنتین سامرویل، خبرنگار بی بی سی و فیلمبردارش نیک ویلارد همراه نیروهای ویژه ضد تروریستی عراق به خط مقدم موصل رفته اند. این گزارش را ببینید با این هشدار که برخی تصاویر آن ممکن است ناراحت کننده باشد.