تشدید تنش نظامی در روابط روسیه و غرب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید تنش نظامی در روابط روسیه و غرب

تنش در روابط روسیه و غرب مدام بیشتر می شود. در تازه ترین مورد، آمریکا و ناتو از تصمیم روسیه برای استقرار موشکهای بیشتر در در کالنینگراد در حاشیه دریای بالتیک ابراز نگرانی کرده اند. روسیه می گوید به رفتار تحریک آمیز ناتو واکنش نشان می دهد که فعالیتش در شرق اروپا گسترش پیدا کرده. مجید خیام دار گزارش می دهد.