وزیر روسی شک و تردید به داستان 'جنگ بزرگ میهن‌پرستانه' را محکوم کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر روسی شک و تردید به داستان 'جنگ بزرگ میهن‌پرستانه' را محکوم کرد

روسیه همواره به نقش شوروی سابق در جنگ جهانی دوم افتخار می کند. جنگی که آن را «جنگ بزرگ میهن پرستانه» می نامد. از داستان های مشهور این جنگ، داستان ۲۸ سرباز ژنرال «پانیفلوف» است. پیشتر، مدارک رسمی ثابت کرده که این داستان، به خاطر مقاصد تبلیغاتی دستکاری شده بوده. اما وزیر فرهنگ روسیه کسانی را که در مورد این داستان شک می کنند تقبیح کرده.

سارا رینسفورد گزارش می دهد.