رای پارلمان اروپا، هشدار به دولت ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای پارلمان اروپا، هشدار به دولت ترکیه

امروز پارلمان اروپا به پیشنهاد تعلیق موقت گفتگوهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، رای مثبت داد. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا، بازداشتهای گسترده فعالان سیاسی و دانشگاهی پس از کودتای نافرجام در ترکیه را- «نقض حقوق بشر» و «مغایر با ارزشهای اروپا» می دانند. رای امروز پارلمان اروپا، الزام آور نیست و تنها، هشداری به ترکیه است. «عمر چلیک» مسئول مذاکرات دولت ترکیه با اتحادیه اروپا، با انتقاد از رای امروز گفت اروپا باید از ترکیه در جنگ با تروریسم حمایت کند؛ نه انتقاد!

ژیار گل گزارش می دهد.