کاسترو چه از خود به جا گذاشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاسترو چه از خود به جا گذاشت؟

یک انقلابی ریش بلند که از حملات چریکی شروع کرد و اسطوره چپگرایان جهان شد، درگذشت. فیدل کاسترو در کوبا، جزیره ای نه چندان بزرگ و درست در نزدیکی آمریکا، مخالف سرسخت نظام سرمایه داری بود و سالها بر این مخالفت پافشاری کرد. بسیاری از رهبران جهان مرگ او را تسلیت گفته اند. یک روی سکه شخصیت الهام بخش او برای میلیونها نفر در سراسر جهان بود و روی دیگر سکه حکومت سرکوبگر و خودکامه او که هیچ صدای مخالفی را بر نمی تافت. کوبا مدتی است راه دیگری را انتخاب کرده و در حال تنش زدایی با آمریکاست ولی چرا آوازه کاستروی کمونیست و مبارزه جو از مرزهای آمریکای لاتین فراتر رفت و در نهایت چه میراثی از او برجای مانده؟

کسری ناجی گزارش می دهد.